AS Roma-Mourinho ăn mừng như đứa trẻ trong trận đấu thứ 1.000