Aquaman-Chớ dại 'đem con' đi xuất khẩu sang Đài Loan, Aquaman bị đổi tên khai sinh thành 'Hiệp Sĩ Trong Dòng Nước' kia kìa!

Xem thêm