áp thấp nhiệt đới-Bão số 13 suy yếu thành áp thấp nhiệt đới, có khoảng nửa tháng trời yên, biển lặng

Xem thêm