áp thấp-Áp thấp nhiệt đới di chuyển vào Khánh Hòa - Bình Thuận và đang suy yếu, miền Trung mưa to

Xem thêm