áo cổ chữ V-Dành cho ai trót 'ú nu' đi làm sau dịch: Mặc gì để ai cũng tưởng bạn nhỏ con?