Antony-Rashford 'càn quét' giải thưởng mùa, MU vinh danh siêu phẩm Antony