Anthony Martial-Martial chấn thương ở ĐT Pháp, MU khốn đốn