anh hùng thời Covid-19-Bộ tranh 'Những anh hùng thầm lặng' trong mùa dịch của nữ sinh Quảng Nam gây xúc động mạnh