anh hùng thầm lặng-Bộ tranh 'Những anh hùng thầm lặng' trong mùa dịch của nữ sinh Quảng Nam gây xúc động mạnh