Angela Merkel-Đảng của bà Merkel liên tiếp thua ở 2 bang Đức bầu cử sớm

Xem thêm