Angela Merkel-Thủ tướng Đức Merkel chỉ trích việc Twitter cấm vĩnh viễn Tổng thống Trump là "có vấn đề"

Xem thêm