Ấn Độ-Tiến hành chiến dịch quân sự lớn nhất năm, Ấn Độ huy động toàn bộ lực lượng hậu cần áp sát biên giới Trung Quốc

Xem thêm