ăn cỏ-Phải ngồi 'chiếu dưới' chỉ vì không đẻ được con trai, dân tình khuyên người đàn ông nên 'đứng lên đi về'