án chung thân-Tên trộm trên xe buýt...lĩnh án chung thân