ám sát Tổng thống Haiti-Tiết lộ sốc: 'Chốt chặn cuối cùng' bảo vệ TT Haiti lại là kẻ đang bị Mỹ điều tra?