Afghanistan-Hơn 10 người Afghanistan bị thương trong vụ nổ lớn gần điểm bầu cử

Xem thêm