Adele-Ca khúc mới của Adele 'nhảy vọt' 67 bậc, thống trị loạt BXH Billboard

Xem thêm