Á hậu Tường San-Trang phục dân tộc của Tường San - Ngọc Châu được Missosology bình chọn đẹp nhất năm 2019