Á hậu 2-BTC thừa nhận sai sót ở phần thi ứng xử chung kết Miss World Vietnam 2022