911-Hai thanh niên bắn súng pháo khiêu khích lực lượng đặc biệt Công an Đà Nẵng