87 trạm thu phí-INFOGRAPHIC: Bản đồ 87 trạm thu phí Hà Nội đề xuất đặt dày đặc khắp nội, ngoại thành