7 độ Richter-Động đất 2,7 độ richter xảy ra trong đêm ở Hà Tĩnh