6 người trong gia đình tử vong-Vụ cháy khiến 6 người trong gia đình tử vong ở Sài Gòn: Người duy nhất sống sót bị bỏng độ 2, tâm lý bất ổn và hoảng loạn