50 triệu đồng-5 người nộp 50 triệu đồng vì tụ tập uống nước chè trong thời gian giãn cách