3 người bị thương-Hai nhóm 'giang hồ' hỗn chiến kinh hoàng ở Sài Gòn, 3 người bị thương