3 chiến sĩ hy sinh sau vụ cháy karaoke-Người dân Đà Lạt vẽ bức tranh lớn tưởng nhớ 3 chiến sĩ Cảnh sát PCCC hy sinh trong lúc làm nhiệm vụ