3 cảnh sát PCCC hy sinh-Xúc động nghi lễ phủ Quốc kỳ lên linh cữu 3 liệt sĩ cảnh sát PCCC