3 bà cháu tử vong-3 bà cháu tử vong thương tâm trong hỏa hoạn: Người bà mới sinh nhật tối hôm trước