22 chốt kiểm soát-CHÍNH THỨC: Hà Nội dừng hoạt động 22 chốt kiểm soát ra vào cửa ngõ Thủ đô