2 người tử vong-Hòa Bình: Nổ khí hầm lò than khiến 2 người tử vong

Xem thêm