2 cán bộ công an bị đình chỉ-Sai phạm gì ở bar Sunny khiến 2 cán bộ công an thành phố Phúc Yên bị tạm đình chỉ?