Những xe tạo tiếng vang lớn trong năm 2020 tại Việt Nam: Người 'top' doanh số, kẻ đột phá công nghệ

22/12/2020 15:50:31

Mặc dù bị ảnh hưởng lớn bởi dịch bệnh, thị trường ô tô Việt Nam vẫn ghi nhận những con số tương đối tích cực về doanh số và đón những gương mặt mới đầy tiềm năng.

Bom tấn doanh số

Những xe tạo tiếng vang lớn trong năm 2020 tại Việt Nam: Người 'top' doanh số, kẻ đột phá công nghệ

Những xe tạo tiếng vang lớn trong năm 2020 tại Việt Nam: Người 'top' doanh số, kẻ đột phá công nghệ - 1

Những xe tạo tiếng vang lớn trong năm 2020 tại Việt Nam: Người 'top' doanh số, kẻ đột phá công nghệ - 2

Những xe tạo tiếng vang lớn trong năm 2020 tại Việt Nam: Người 'top' doanh số, kẻ đột phá công nghệ - 3

Bom tấn thương hiệu

Những xe tạo tiếng vang lớn trong năm 2020 tại Việt Nam: Người 'top' doanh số, kẻ đột phá công nghệ - 4

Những xe tạo tiếng vang lớn trong năm 2020 tại Việt Nam: Người 'top' doanh số, kẻ đột phá công nghệ - 5

Những xe tạo tiếng vang lớn trong năm 2020 tại Việt Nam: Người 'top' doanh số, kẻ đột phá công nghệ - 6

Những xe tạo tiếng vang lớn trong năm 2020 tại Việt Nam: Người 'top' doanh số, kẻ đột phá công nghệ - 7

Những xe tạo tiếng vang lớn trong năm 2020 tại Việt Nam: Người 'top' doanh số, kẻ đột phá công nghệ - 8

Theo Đức Khôi (Trí Thức Trẻ)