Vốn FDI 'đổ' vào Việt Nam tăng mạnh, đạt 5,3 tỷ USD

06/02/2020 09:59:45

Trong tháng 1, 59 quốc gia và vùng lãnh thổ đã đầu tư tại Việt Nam. Singapore dẫn đầu với tổng vốn đầu tư 4,16 tỉ USD, chiếm 78,1% tổng vốn đầu tư vào Việt Nam; Hàn Quốc đứng thứ hai với 64,5 triệu USD, chiếm 5% tổng vốn đầu tư.

Theo Báo cáo tình hình kinh tế - xã hội tháng 1/2020 của Tổng cục Thống kê, tính đến 20/1/2020, tổng vốn đầu tư trực tiếp nước ngoài (FDI) vào Việt Nam bao gồm vốn đăng kí cấp mới, vốn đăng kí điều chỉnh và giá trị góp vốn, mua cổ phần của nhà đầu tư nước ngoài đạt 5,3 tỉ USD, tăng 179,5% so với cùng kì năm 2019.

Vốn FDI 'đổ' vào Việt Nam tăng mạnh, đạt 5,3 tỷ USD
Nhiều doanh nghiệp nước ngoài lựa chọn Việt Nam để đầu tư.

Trong đó, 258 dự án được cấp phép mới với số vốn đăng kí đạt 4,5 tỉ USD, tăng 14,2% về số dự án và tăng 454,1% về số vốn đăng kí so với cùng kì năm trước; 77 lượt dự án đã cấp phép từ các năm trước đăng kí điều chỉnh vốn đầu tư với số vốn tăng thêm đạt 334 triệu USD, giảm 1,9%; 884 lượt góp vốn, mua cổ phần của nhà đầu tư nước ngoài với tổng giá trị góp vốn là 534,8 triệu USD, giảm 29,8%.

Trong tổng số lượt góp vốn, mua cổ phần có 135 lượt làm tăng vốn điều lệ của doanh nghiệp với giá trị vốn góp 0,19 tỉ USD và 749 lượt nhà đầu tư nước ngoài mua lại cổ phần trong nước mà không làm tăng vốn điều lệ với giá trị 0,34 tỉ USD.

Vốn đầu tư trực tiếp nước ngoài thực hiện tháng 1 ước đạt 1,6 tỉ USD, tăng 3,2% so với cùng kì năm trước.

Theo Cục Đầu tư nước ngoài (Bộ Kế hoạch và Đầu tư), tính lũy kế đến 20/01/2020, cả nước có 31.189 dự án còn hiệu lực với tổng vốn đăng kí 368,1 tỉ USD. Vốn thực hiện lũy kế của các dự án đầu tư trực tiếp nước ngoài ước đạt 213,38 tỉ USD, bằng 58% tổng vốn đầu tư đăng kí còn hiệu lực.

Theo lĩnh vực đầu tư, trong tháng 1/2020, các nhà đầu tư nước ngoài đã đầu tư vào 17 ngành lĩnh vực, trong đó lĩnh vực sản xuất phân phối điện dẫn đầu với tổng số vốn đạt 4,04 tỉ USD, chiếm 75,8% tổng vốn đầu tư đăng kí.

Đứng thứ 2 là lĩnh vực công nghiệp chế biến chế tạo với tổng vốn đầu tư 856,3 triệu USD, chiếm 16,1% tổng vốn đầu tư đăng ký. Đây vẫn là lĩnh vực chiếm tỉ trọng lớn nhất về số lượng dự án cấp mới, điều chỉnh cũng như góp vốn mua cổ phần.

Tiếp theo lần lượt là các lĩnh vực hoạt động chuyên môn khoa học công nghệ và bán buôn, bán lẻ với tổng vốn đăng kí gần 119 triệu USD và 118,2 triệu USD.

Đầu tư của Việt Nam ra nước ngoài trong tháng 1 cấp mới và tăng thêm đạt 3,97 triệu USD. Trong đó, 7 dự án được cấp giấy chứng nhận đăng kí đầu tư mới, với tổng vốn đầu tư bên Việt Nam đạt 3,83 triệu USD và 1 lượt dự án điều chỉnh vốn đầu tư với vốn đầu tư Việt Nam tăng thêm gần 0,14 triệu USD. Các nước nhận đầu tư của Việt Nam trong tháng 1/2020 là: Hoa Kỳ, Nhật Bản, Campuchia và Hàn Quốc.

Theo P.V (Báo Dân Sinh)