Vingroup lãi thấp nhất 5 năm

30/07/2020 09:55:08

Với việc doanh thu giảm hơn 22.000 tỷ (37%) so với cùng kỳ, 6 tháng đầu năm 2020 Vingroup chỉ ghi nhận 1.354 tỷ đồng lãi ròng, giảm 60% và là mức thấp nhất 5 năm trở lại đây.

Vingroup vừa công bố báo cáo tài chính quý II/2020 với doanh thu hợp nhất toàn tập đoàn 3 tháng vừa qua đạt 23.250 tỷ đồng, giảm 41% so với cùng kỳ năm 2019. Số giảm này chủ yếu đến từ việc không còn ghi nhận doanh thu hoạt động bán lẻ và ảnh hưởng tiêu cực từ dịch Covid-19.

Giá vốn hàng bán chỉ giảm 26% khiến lợi nhuận gộp từ hoạt động bán hàng trong quý giảm mạnh về 3.653 tỷ, chưa bằng 1/3 so với số thu cùng kỳ.

Lãi ròng nửa năm giảm 60%

Trong quý II, doanh thu hoạt động tài chính của Vingroup tăng đột biến từ 887 tỷ (quý II/2019) lên 6.692 tỷ đồng, chủ yếu nhờ lãi từ thanh lý các khoản đầu tư tài chính và chuyển nhượng công ty con (chiếm 93%).

Chính khoản doanh thu lớn này mà doanh nghiệp của ông Phạm Nhật Vượng mới thu về được 3.994 tỷ đồng lợi nhuận thuần từ hoạt động kinh doanh, chỉ giảm 21%.

Sau khi trừ khoản lỗ khác (chủ yếu là chi phí phạt hợp đồng và phạt khác) tập đoàn có vốn hóa lớn nhất thị trường ghi nhận 2.656 tỷ đồng lợi nhuận trước thuế, giảm 46%. Khoản lợi nhuận sau khi trừ thuế Thu nhập doanh nghiệp cũng giảm tới 64%, còn 849 tỷ đồng.

Tính trong nửa đầu năm, doanh thu hợp nhất của Vingroup là 38.721 tỷ, giảm 37% so với cùng kỳ. Đại diện tập đoàn này cho biết tuy doanh thu giảm mạnh do không còn hoạt động bán lẻ nhưng đã được bù đắp một phần từ hoạt động sản xuất tăng mạnh.

Nếu loại doanh thu lĩnh vực bán lẻ nửa đầu năm 2019 và giả định giao dịch bán buôn bất động sản được ghi nhận vào doanh thu thuần để so sánh tương đương, doanh thu 6 tháng đầu năm nay vẫn tăng 5% so với cùng kỳ dù phải chịu nhiều ảnh hưởng do Covid-19.

Vingroup lãi thấp nhất 5 năm
Lợi nhuận trước thuế nửa năm doanh nghiệp thu về được là 6.085 tỷ, giảm 11%. Tuy nhiên, lợi nhuận ròng sau thuế đã giảm tới 60%, xuống 1.354 tỷ đồng. Đây cũng là khoản lợi nhuận bán niên thấp nhất của Vingroup kể từ năm 2016 đến nay.

Trong khi đó, lợi nhuận sau thuế của công ty mẹ vẫn đạt 2.305 tỷ, chỉ giảm 4% do các cổ đông không kiểm soát phải chịu khoản lỗ 950 tỷ đồng. Nguyên nhân chủ yếu do kỳ này Vingroup thực hiện nhiều hoạt động chuyển nhượng các khoản đầu tư và bán các công ty con khiến lợi ích của cổ đông không kiểm soát bị thâm hụt.

VinFast, Vinsmart đóng góp 1/6 tổng doanh thu

Trong cơ cấu doanh thu nửa năm qua của Vingroup, dù đã giảm 31% so với cùng kỳ nhưng hoạt động kinh doanh và chuyển nhượng bất động sản (bán lẻ bất động sản) vẫn giữ vai trò chủ đạo với 23.461 tỷ đồng.

Vingroup cho biết nếu tính cả hoạt động bán buôn lô lớn - được ghi nhận như thu nhập tài chính thì tổng doanh thu chuyển nhượng bất động sản kỳ này là 34.439 tỷ, tăng nhẹ 0,7%.

Thu từ cho thuê bất động sản đầu tư và các dịch vụ liên quan trong 6 tháng đầu năm cũng đạt 3.156 tỷ, giảm 5% do các gói hỗ trợ giảm tiền thuê cho khách thuê gặp khó khăn vì Covid-19. Tương tự, doanh thu từ du lịch và vui chơi giải trí giảm gần 38%, xuống còn 2.611 tỷ. Các hoạt động y tế và giáo dục cũng mang về lần lượt 1.053 tỷ và 782 tỷ đồng, đều giảm so với cùng kỳ.

Vingroup lãi thấp nhất 5 năm - 1
Khi không còn hoạt động bán lẻ siêu thị, sản xuất nổi lên trở thành mảng kinh doanh lớn thứ 2 của Vingroup với doanh thu 6.159 tỷ đồng nửa năm qua, tăng tới 185% so với cùng kỳ và chiếm 1/6 tổng doanh thu hợp nhất. Nguyên nhân chủ yếu do năm 2019, doanh thu bán ôtô của VinFast chỉ được ghi nhận từ tháng 6 trở đi.

Nếu tính lợi nhuận theo bộ phận kinh doanh, chỉ có hoạt động liên quan bất động sản của Vingroup có lợi nhuận trong 6 tháng qua. Còn lại, từ du lịch giải trí, giáo dục, y tế, cho tới sản xuất vẫn đang phải nhờ tập đoàn mẹ bù lỗ.

Trong đó, lợi nhuận trước thuế theo bộ phận của mảng bất động sản (bao gồm chuyển nhượng và cho thuê, đầu tư) nửa năm qua đạt 9.091 tỷ, giảm 35% so với cùng kỳ.

Ngược lại, hoạt động sản xuất với doanh thu tăng 185% thì lỗ trước thuế cũng tăng 89%, ở mức 5.524 tỷ; kinh doanh dịch vụ khách sạn du lịch, vui chơi giải trí năm trước lỗ 1.429 tỷ thì năm nay lỗ tới 3.933 tỷ đồng.

Tính chung, Vingroup phải bù lỗ gần 11.200 tỷ cho các bộ phận kinh doanh thua lỗ nói trên, số lỗ còn lớn hơn lợi nhuận trước thuế mà 2 mảng chuyển nhượng và cho thuê bất động sản mang về.

Tuy nhiên, nhờ doanh thu hoạt động tài chính (bao gồm bán công ty con, chuyển nhượng khoản đầu tư và bán buôn lô lớn) nên tập đoàn này vẫn ghi nhận lợi nhuận dương trong nửa năm.

Tính đến cuối tháng 6, Vingroup ghi nhận tổng tài sản hợp nhất đạt 429.573 tỷ, vốn chủ sở hữu đạt 123.664 tỷ đồng, tăng lần lượt 6% và 3% so với cuối năm 2019.

Theo Quang Thắng (Tri Thức Trực Tuyến)