Vì sao gói cho vay 16.000 tỉ đồng chưa tiếp cận được doanh nghiệp?

12/10/2020 14:08:11

Gói cho vay 16.000 tỉ đồng cho doanh nghiệp với lãi suất 0% để trả lương cho người lao động bị mất việc do đại dịch COVID-19 đang không tiếp cận được doanh nghiệp do tiêu chí quá cao.

Chính vì vậy, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc đã đồng ý hạ các tiêu chí để doanh nghiệp có thể tiếp cận nguồn vốn ưu đãi, trả lương cho người lao động.

Vì sao gói cho vay 16.000 tỉ đồng chưa tiếp cận được doanh nghiệp?

Theo Văn Thắng (Lao Động)