Sở Công thương Đà Nẵng nói về việc 100% người dân không hài lòng

07/07/2020 21:16:13

Ban Pháp chế sử dụng kết quả tại phần mềm khảo sát trực tuyến trong vòng 6 tháng nhưng chỉ có 1 công dân đưa ra ý kiến không hài lòng. Sau đó, Ban pháp chế kết luận, 100% công dân không hài lòng mức độ phục vụ tại Sở Công thương Đà Nẵng.

Ngày 7.7, ông Nguyễn Hà Bắc - Giám đốc Sở Công thương TP. Đà Nẵng cho biết đã có công văn gửi Ban Pháp chế HĐND phản hồi nội dung 100% công dân không hài lòng với thái độ phục vụ, hướng dẫn của công chức tại bộ phận tiếp nhận của Sở.

Thông tin này được Ban pháp chế HĐND nêu ra tại báo cáo thẩm tra của Ban này tại kỳ họp HĐND TP.Đà Nẵng khai mạc ngày 6.7.

Theo lời ông Bắc, số liệu tỷ lệ 100% không hài lòng về thái độ phục vụ, hướng dẫn của công chức tại bộ phận tiếp nhận của Sở Công thương tại báo cáo thẩm tra về kết quả khảo sát mức độ hài lòng đối với dịch vụ hành chính công là chưa chính xác.

Cụ thể, Ban Pháp chế HĐND TP.Đà Nẵng sử dụng kết quả tại phần mềm khảo sát trực tuyến www.cchc.danang.gov.vn từ ngày 1.1 - 25.6, giai đoạn này Sở Công thương chỉ có 1 công dân tiến hành đánh giá mức độ hài lòng vào ngày 3.3 và đánh giá kết quả là chưa hài lòng.

Sở Công thương Đà Nẵng nói về việc 100% người dân không hài lòng
Ảnh minh họa. Nguồn Hữu Long

“Việc chỉ căn cứ vào 1 đánh giá của công dân trên phần mềm khảo sát để xác định tỷ lệ 1 đánh giá chưa hài lòng/tổng số 1 đánh giá (tương đương với 100% đánh giá) là số liệu chưa đảm bảo yêu cầu về tính khoa học, chưa khách quan, chưa mang tính đại diện và chưa phản ánh thực tế hoạt động của Sở theo đúng các quy định liên quan đến việc khảo sát mức độ hài lòng của thành phố” – ông Bắc thông tin.

Theo báo cáo của Sở Công thương, trong 6 tháng đầu năm 2020, Sở Công Thương đã tiếp nhận và xử lý 8.145 hồ sơ. Trong đó, 8.044 hồ sơ trực tuyến và 56 hồ sơ trực tiếp, 100% hồ sơ đều được giải quyết đúng và sớm hạn, không có hồ sơ trễ hạn.

Thế nên, nếu căn cứ chỉ với số lượng là 1 đánh giá chưa hài lòng trên tổng số đánh giá là 1 đánh giá để công bố tỷ lệ là 100% đánh giá chưa hài lòng, trong khi số lượng hồ sơ của Sở Công thương 6 tháng đầu năm là 8.145 hồ sơ là thiếu căn cứ khoa học và không khách quan, không mang tính đại diện.

“Theo quy định, nếu số lượng hồ sơ trên 5.000 thì số lượng ý kiến khảo sát phải đạt tối thiểu 10% tổng hồ sơ” - ông Bắc cho hay.

Ông Bắc cho biết thêm để phản ánh đúng số lượng, tỷ lệ khảo sát mức độ hài lòng của người dân về dịch vụ hành chính công thì kết quả khảo sát phải được tổng hợp từ 3 phương pháp: khảo sát bằng phiếu điều tra; khảo sát, phỏng vấn sâu thông qua điện thoại ghi âm và khảo sát trực tuyến.

Trong đó, kết quả số lượng khảo sát bằng phương pháp khảo sát trực tuyến tại địa chỉ www.cchc.danang.gov.vn chỉ là 1 trong 3 phương pháp để lấy kết quả và kết quả khảo sát trực tuyến phải được Sở Nội vụ phối hợp Trung tâm Thông tin dịch vụ công (1022) phúc tra để đảm bảo số liệu, số lượng khảo sát là chính xác.

Theo Hữu Long (Lao Động)