Những con số đáng chú ý trong báo cáo đất đai Chính phủ gửi Quốc hội

29/05/2019 15:44:45

Báo cáo của Chính phủ tổng hợp từ 48 địa phương cho thấy có 3.088 dự án công trình đang chậm triển khai với tổng diện tích 80.453 ha.

Những con số đáng chú ý trong báo cáo đất đai Chính phủ gửi Quốc hội
Tổng diện tích đất đô thị hiện tại trên cả nước là 1,4 triệu ha. Trong đó diện tích đất nông nghiệp chiếm 59,8%. Đất phi nông nghiệp chiếm 37,25%, trong đó đất ở 152.000 ha; đất chuyên dùng 281.000 ha; đất cơ sở tôn giáo 2.900 ha; đất cơ sở tín ngưỡng 1.070 ha; đất nghĩa trang, nghĩa địa, nhà tang lễ, nhà hỏa táng 11.800 nghìn ha…
Những con số đáng chú ý trong báo cáo đất đai Chính phủ gửi Quốc hội - 1
Cả nước có 4.438 dự án đầu tư khu đô thị mới, nhà ở đô thị. Tổng diện tích chiếm đất theo quy hoạch là 110.331 ha. Trong đó, có 3.045 dự án đang triển khai (chiếm 68,61% số dự án, diện tích đất là 79.697 ha).
Những con số đáng chú ý trong báo cáo đất đai Chính phủ gửi Quốc hội - 2
Theo số liệu thống kê đất đai năm 2016, diện tích đất đã được giao sử dụng là 26,9 triệu ha (chiếm 81,1% tổng diện tích các loại đất). Trong đó, hộ gia đình và cá nhân trong nước đang quản lý sử dụng 15,9 triệu ha (chiếm 48% tổng diện tích của cả nước).
Những con số đáng chú ý trong báo cáo đất đai Chính phủ gửi Quốc hội - 3
ổ chức trong nước đang quản lý sử dụng 10,6 triệu ha (chiếm 31,9% tổng diện tích đất tự nhiên cả nước). Các tổ chức và cá nhân nước ngoài, người Việt Nam định cư ở nước ngoài đang sử dụng 46.140 ha (chiếm 0,2% tổng diện tích của cả nước).
Những con số đáng chú ý trong báo cáo đất đai Chính phủ gửi Quốc hội - 4
ừ năm 2014 đến 2018, cả nước phát sinh trong 342.710 đơn khiếu nại về đất đai, với 156.071 vụ việc thuộc thẩm quyền giải quyết của các cơ quan hành chính Nhà nước. Qua giải quyết khiếu nại, các cơ quan hành chính đã kiến nghị thu hồi cho Nhà nước, trả lại cho tập thể, công dân 1.398 tỷ đồng, 772 ha đất.
Những con số đáng chú ý trong báo cáo đất đai Chính phủ gửi Quốc hội - 5
Theo số liệu báo cáo của 40/63 tỉnh, thành phố, trong giai đoạn từ 1/7/2014 đến 30/6/2017, cả nước có 1,7 triệu giao dịch về quyền sử dụng đất với gần 750.000 ha đất. Trong đó có 493.231 giao dịch với 161.353 ha đất nông nghiệp và 978.781 giao dịch với 555.727 ha đất phi nông nghiệp.
Những con số đáng chú ý trong báo cáo đất đai Chính phủ gửi Quốc hội - 6
TP. Hà Nội đã thực hiện 4.188 dự án với diện tích gần 13.500 ha. Từ tháng 7/2014 đến tháng 5/2018 đã đấu giá quyền sử dụng đất được khoảng hơn 20.000 tỷ đồng. Tại TP.HCM, giai đoạn 2011-2017, đã ban hành 727 quyết định giao đất, cho thuê đất, chuyển mục đích sử dụng đất với tổng diện tích 2.663 ha.
Những con số đáng chú ý trong báo cáo đất đai Chính phủ gửi Quốc hội - 7
Theo số liệu kiểm kê đất quốc phòng năm 2016, hiện nay toàn quân đang quản lý 12.212 điểm đất quốc phòng với tổng diện tích 251.690 ha.
Những con số đáng chú ý trong báo cáo đất đai Chính phủ gửi Quốc hội - 8
Trong giai đoạn từ khi Luật đất đai 2013 có hiệu lực đến hết năm 2018, ngành thanh tra đã tiến hành 4.289 cuộc thanh tra trong lĩnh vực quản lý, sử dụng đất đai. Qua thanh tra đã phát hiện sai phạm về đất đai hơn 1.373 tỷ đồng, 40.185 ha đất; kiến nghị thu hồi về ngân sách Nhà nước hơn 368 tỷ đồng, 9.022 ha đất. Thanh tra đã kiến nghị cơ quan có thẩm quyền kiểm điểm, xử lý hành chính 2.931 tổ chức, 14.120 cá nhân, chuyển cơ quan điều tra 71 vụ, 91 đối tượng.
Những con số đáng chú ý trong báo cáo đất đai Chính phủ gửi Quốc hội - 9
Theo số liệu báo cáo của 48 tỉnh, thành phố cho thấy có 3.088 dự án công trình chậm triển khai thực hiện với tổng diện tích 80.453 ha. Trong đó có 2.067 dự án đã có quyết định giao, cho thuê đất nhưng không sử dụng đất quá 12 tháng hoặc chậm tiến độ quá 24 tháng, với tổng diện tích là 60.332 ha.
Những con số đáng chú ý trong báo cáo đất đai Chính phủ gửi Quốc hội - 10
Kết quả xử lý vi phạm tại 38 tỉnh trong số 48 tỉnh có báo cáo, cho thấy đã thực hiện xử lý 1.336 dự án chậm triển khai với tổng diện tích 22.709 ha. Trong đó thu hồi đất của 309 dự án với diện tích 9.034 ha. Ngoài ra, cơ quan quản lý Nhà nước còn hủy bỏ quyết định hoặc thông báo thu hồi đất để giao cho chủ đầu tư tại 100 dự án với diện tích 5.388 ha.

Theo Minh Hồng - Hiếu Công (Tri Thức Trực Tuyến)

Loading...