Ngoài thẻ từ ATM, 2 loại giấy tờ quan trọng khác người dân cần làm ngay trước 31/12/2021

30/11/2021 23:16:21

Thẻ Căn cước công dân gắn chip và đăng ký xe cho xe đã qua nhiều đời chủ nhưng thiếu giấy tờ, đây là hai loại giấy tờ mà người dân cần làm ngay trước ngày 31/12/2021.

Ngoài thẻ từ ATM, 2 loại giấy tờ quan trọng khác người dân cần làm ngay trước 31/12/2021

Thẻ Căn cước công dân gắn chip

Theo quy định của pháp luật thì chứng minh còn thời hạn vẫn tiếp tục được sử dụng và có hiệu lực, nhưng người dân nên đi làm Căn cước công dân gắn chip trước 31/12/2021.

Theo Thông tư 47/2021/TT-BTC, 31/12/2021 là hạn cuối người dân được giảm 50% lệ phí cấp Căn cước công dân.

Nếu chuyển từ chứng minh nhân dân 9 số, chứng minh nhân dân 12 số sang cấp thẻ Căn cước công dân chỉ mất 30.000 đồng/thẻ.

Còn nếu đổi thẻ Căn cước công dân khi bị hư hỏng không sử dụng được, hay xác định lại giới tính, quê quán; thay đổi thông tin về họ, chữ đệm, tên, cùng đặc điểm nhận dạng; có sai sót về thông tin trên thẻ; khi công dân có yêu cầu sẽ là 50.000 đồng/thẻ.

Trong trường hợp người dân đi xin cấp lại thẻ Căn cước công dân khi bị mất thẻ Căn cước công dân, được trở lại quốc tịch Việt Nam theo quy định của Luật quốc tịch Việt Nam sẽ mất 70.000 đồng/thẻ.

Theo Thông tư 47/2021/TT-BTC Kể từ ngày 01/01/2022, mức lệ phí nêu trên tăng gấp đôi.

Đăng ký xe cho xe đã qua nhiều đời chủ, thiếu giấy tờ

Theo Thông tư 58/2020/TT-BCA, xe đã chuyển quyền sở hữu qua nhiều người nhưng thiếu hoặc không có giấy tờ chuyển quyền sở hữu được giải quyết đăng ký, sang tên đến hết ngày 31/12/2021.

Tức là, sau ngày 31/12/2021, xe đã qua nhiều đời chủ, mà không có/ thiếu giấy tờ mua bán sẽ không còn được đăng ký, sang tên. Vì vậy, ngày 31/12/2021 là hạn chót mà người dân cần lưu ý để đi làm thủ tục này.

Cụ thể, Điều 19 của Thông tư 58 quy định:

- Hồ sơ cần chuẩn bị bao gồm:

+ Chứng minh nhân dân/Căn cước công dân để xuất trình

+ Nộp Giấy khai đăng ký xe (theo mẫu số 01)

+ Nộp chứng từ lệ phí trước bạ theo quy định

+ Nộp Giấy chứng nhận thu hồi đăng ký, biển số xe (trong trường hợp khác tỉnh và mô tô khác điểm đăng ký xe).

- Nơi nộp hồ sơ: Cơ quan đăng ký xe nơi cư trú.

- Thời hạn giải quyết: Sau 30 ngày, nếu không tranh chấp, khiếu kiện, cơ quan quản lý hồ sơ phải đăng ký, cấp biển số (đối với ô tô sang tên trong cùng tỉnh và mô tô cùng điểm đăng ký) hoặc cấp Giấy chứng nhận thu hồi đăng ký, biển số xe cho người đang sử dụng xe để làm thủ tục đăng ký, cấp biển số ở nơi cư trú.

Biên Thùy (Nguoiduatin.vn)