Mang 20 điếu xì gà cũng phải... đóng thuế?

21/04/2017 15:54:00

So với quy định hiện hành, việc khai báo hải quan đối với một số mặt hàng dự kiến sẽ bị thắt chặt hơn.

So với quy định hiện hành, việc khai báo hải quan đối với một số mặt hàng dự kiến sẽ bị thắt chặt hơn.
 
Mang 20 điếu xì gà cũng phải... đóng thuế?

Bộ Tài chính đang dự thảo Thông tư sửa đổi Thông tư 120/2015 quy định về mẫu, chế độ in, phát hành, quản lý và sử dụng tờ khai hải quan dùng cho người xuất cảnh, nhập cảnh.

Cụ thể, theo dự thảo, khách xuất nhập cảnh phải khai tờ khai hải quan khi xuất cảnh, nhập cảnh nếu có hàng hóa phải nộp thuế.

Cụ thể rượu từ 20 độ trở lên vượt trên 1,5 lít hoặc rượu dưới 20 độ vượt trên 2 lít hoặc đồ uống có cồn, bia vượt trên 3 lít. Thuốc lá điếu vượt trên 200 điếu hoặc xì gà vượt trên 20 điếu hoặc thuốc lá sợi vượt trên 250 g; các vật phẩm khác có tổng trị giá trên 10 triệu đồng Việt Nam.

So với quy định hiện hành, việc khai báo hải quan đối với một số mặt hàng dự kiến sẽ thắt chặt hơn. Riêng đối với mặt hàng xì gà, khách xuất nhập cảnh khi mang theo 20 điếu đã phải khai trên tờ khai hải quan thay vì 100 điếu so với quy định hiện hành.

Đối với rượu từ 20 độ trở lên vượt trên 1,5 lít hoặc dưới 20 độ vượt trên 2 lít phải khai báo hải quan thay vì từ 22 độ trở lên vượt trên 1,5 lít hoặc dưới 22 độ vượt trên 2 lít như quy định hiện hành.

Ngoài ra, thuốc lá sợi vượt 250 g cũng phải khai báo thay vì 500 g so với quy định hiện hành. 

Theo Quang Huy (Pháp Luật TP.HCM)