Các lãnh đạo cơ quan Nhà nước được sử dụng ôtô tiêu chuẩn nào?

16/01/2019 08:01:13

Cấp bộ trưởng, thủ trưởng các cơ quan ngang bộ sẽ được sử dụng thường xuyên một ôtô với giá mua tối đa 1,1 tỷ đồng trong thời gian công tác.

Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc mới đây đã ký ban hành Nghị định quy định về tiêu chuẩn, định mức sử dụng ôtô phục vụ công tác các chức danh lãnh đạo, phục vụ công tác chung, xe chuyên dùng và xe phục vụ lễ tân Nhà nước.

Theo Nghị định mới này, các chức danh Tổng bí thư, Chủ tịch nước, Thủ tướng và Chủ tịch Quốc hội sẽ được sử dụng thường xuyên một ôtô, và không quy định mức giá tiền, kể cả khi đã nghỉ công tác.

Trong khi đó, các chức danh được sử dụng một ôtô trong thời gian công tác gồm Ủy viên Bộ Chính trị; Bí thư Trung ương Đảng; Phó chủ tịch nước; Phó thủ tướng; Phó chủ tịch Quốc hội; Chủ tịch Mặt trận Tổ quốc Việt Nam; Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Trung ương; Chánh án Tòa án nhân dân tối cao; Viện trưởng Viện kiểm sát nhân dân tối cao; Bí thư Thành ủy Hà Nội và TP.HCM; cùng các chức danh có hệ số lương khởi điểm từ 10,4 trở lên.

Với các lãnh đạo chức danh này, Thủ tướng sẽ là người quyết định chủng loại, giá mua ôtô.

Bên cạnh đó, Trưởng ban của Đảng ở trung ương; Ủy viên Trung ương Đảng; Ủy viên Thường vụ Quốc hội; Chủ tịch Hội đồng Dân tộc; Chủ nhiệm các Ủy ban của Quốc hội; Tổng Kiểm toán nhà nước; Bộ trưởng, thủ trưởng cơ quan ngang bộ; Phó chủ tịch kiêm Tổng Thư ký Mặt trận Tổ quốc Việt Nam; Trưởng các đoàn thể ở trung ương cùng các chức danh có hệ số lương khởi điểm từ 9,7 trở lên trong thời gian công tác sẽ được phép sử dụng thường xuyên một ôtô có giá trị tối đa không quá 1,1 tỷ đồng.

Các lãnh đạo giữ chức danh Bí thư Tỉnh ủy, Thành ủy các tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương trừ Hà Nội và TP.HCM cũng thuộc diện được sử dụng xe theo quy định trên.

Riêng các với Hà Nội và TP.HCM, các chức danh Phó bí thư Thành uỷ; Chủ tịch HĐND, Chủ tịch UBND, Trưởng đoàn Đại biểu Quốc hội chuyên trách cũng được sử dụng xe có giá tối đa 1,1 tỷ đồng trong thời gian công tác.

Các lãnh đạo cơ quan Nhà nước được sử dụng ôtô tiêu chuẩn nào?
Các chức danh bộ trưởng sẽ được phép sử dụng xe ôtô với giá trị không quá 1,1 tỷ đồng. Ảnh minh họa: Thắng Quang.

Với nhóm chức danh Phó trưởng ban của Đảng ở Trung ương; Phó chủ tịch Hội đồng Dân tộc; Phó chủ nhiệm Ủy ban của Quốc hội; Phó chánh án Tòa án nhân dân tối cao; Phó viện trưởng Viện Kiểm sát nhân dân tối cao; Phó tổng Kiểm toán nhà nước; Thủ trưởng các cơ quan thuộc Chính phủ; Thứ trưởng; Phó chủ tịch Mặt trận Tổ quốc Việt Nam; Phó các đoàn thể trung ương; Bí thư Thường trực Trung ương Đoàn Thanh niên Cộng sản HCM; Tổng cục trưởng và các chức danh lãnh đạo có hệ số phụ cấp chức vụ từ 1,25 trở lên sẽ được sử dụng xe ôtô có giá trị tối đa không quá 920 triệu đồng. Tuy nhiên, xe cũng chỉ được phép sử dụng để phục vụ đưa đón từ nơi ở đến cơ quan và đi công tác chứ không quy định được sử dụng thường xuyên ngoài công việc.

Nghị định cũng cho biết các chức danh Phó bí thư Tỉnh ủy, Thành ủy, Chủ tịch HĐND, Chủ tịch UBND, Trưởng đoàn Đại biểu Quốc hội chuyên trách các tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương (trừ Hà Nội và TP.HCM) cũng sẽ sử dụng xe theo tiêu chuẩn này.

Riêng Hà Nội và TP.HCM, các Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy; Phó Chủ tịch HĐND; Phó Chủ tịch UBND; Phó trưởng Đoàn đại biểu Quốc hội chuyên trách; Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc sẽ được dùng loại xe với giá tối đa 920 triệu đồng.

Các lãnh đạo tại các tập đoàn kinh tế do Thủ tướng quyết định thành lập bao gồm Chủ tịch Hội đồng thành viên, Tổng giám đốc cũng thuộc diện sẽ được phép sử dụng xe theo tiêu chuẩn với chức năng tương đương.

Trong trường hợp giá ôtô có biến động tăng, Nghị định cũng nêu rõ các cơ quan trung ương, các Bộ, Ban thường vụ Tỉnh ủy, Thành ủy, UBND cấp tỉnh, Hội đồng thành viên Tập đoàn kinh tế được quyết định giá mua xe cao hơn nhưng không quá 5% so với mức giá quy định.

Còn trong trường hợp cần thiết trang bị ôtô có giá cao hơn từ 5-20% so với giá quy định, các cơ quan này phải xem xét, quyết định sau khi có ý kiến thống nhất của Bộ Tài chính, Ban thường vụ Tỉnh ủy, Thành ủy…

Còn nếu giá xe phổ biến trên thị trường tăng, giảm trên 20% so với các mức giá quy định, Bộ trưởng Tài chính sẽ trình Chính phủ xem xét sửa đổi phù hợp với thị trường.

Nghị định cũng nêu rõ trong trường hợp người giữ các chức danh trên tự nguyện nhận khoán kinh phí sử dụng ôtô thì sẽ lãnh đạo các đơn vị sẽ quyết định.

Nghị định sẽ chính thức có hiệu lực từ 25/2 tới đây.

Theo Quang Thắng (Tri Thức Trực Tuyến)