NÓNG: Thường vụ Quốc hội đồng ý dùng 30.000 tỉ đồng hỗ trợ người lao động

NÓNG: Thường vụ Quốc hội đồng ý dùng 30.000 tỉ đồng hỗ trợ người lao động

30.000 tỉ đồng là số tiền kết dư Quỹ bảo hiểm thất nghiệp năm 2020 được Chính phủ đề xuất dùng hỗ trợ người lao động và người sử dụng lao động bị ảnh hưởng bởi dịch Covid-19.

Xem thêm