Bộ Tài chính Mỹ kết luận Việt Nam không thao túng tiền tệ

Bộ Tài chính Mỹ kết luận Việt Nam không thao túng tiền tệ

Theo Bộ Tài chính Mỹ, Việt Nam tiếp tục đáp ứng cả 3 tiêu chí theo Đạo luật Thuận lợi hóa và Thực thi Thương mại năm 2015 trong giai đoạn đánh giá.

Bầu Đức được trả thù lao 13 triệu đồng/tháng

Bầu Đức được trả thù lao 13 triệu đồng/tháng

Chủ tịch CLB HAGL - bầu Đức (ông Đoàn Nguyên Đức) nhận mức thù lao là 13 triệu đồng mỗi tháng.

Xem thêm