Chuyện gì sẽ xảy ra với cơ thể sau khi chúng ta chết?

08/11/2019 08:00:25

Chỉ vài giây kể giây phút bạn lìa đời, não hoạt động mạnh mẽ lần cuối cùng rồi mãi mãi dừng lại, cứ mỗi tiếng trôi qua nhiệt độ cơ thể giảm dần đi, thiếu oxy, các tế bào chết dần và đi vào quá trình phân huỷ....hàng loạt thay đổi cứ như vậy xảy ra cho đến khi bạn chỉ còn là bộ xương chỉ sau vài tháng.

Bạn có bao giờ thắc mắc rằng điều gì sẽ xảy ra với cơ thể sau khi mình qua đời không? Dưới góc nhìn khoa học, sau khi chết, cơ thể sẽ gặp những vấn đề vượt xa những gì ta có thể tưởng tượng. 

Chuyện gì sẽ xảy ra với cơ thể sau khi chúng ta chết?

Dung (SHTT)