Tại đường ray tàu hỏa lại làm bằng thép?

Tại đường ray tàu hỏa lại làm bằng thép?

Vì sao tàu hỏa lai chạy trên đường ray bằng thép mà khôn phải chất liệu khác?

Vì sao cá có thể xuất hiện ở những vùng nước bị cô lập hoàn toàn?

Vì sao cá có thể xuất hiện ở những vùng nước bị cô lập hoàn toàn?

Các nhà khoa học vẫn luôn đau đầu đi tìm câu trả lời về việc tại sao ở một số hồ, ao bị cô lập trong vùng đất khô cằn mà vẫn có… cá sinh sống. Rõ ràng cá không có chân để có thể tự di chuyển được.