Tại sao cung nữ không bao giờ được ăn no dù đang sống trong hoàng cung?

Tại sao cung nữ không bao giờ được ăn no dù đang sống trong hoàng cung?

Một trong những quy định nghiêm khắc với cung nữ là chỉ được ăn vừa đủ, tuyệt đối không được xảy ra tình trạng ăn no.

Vì sao các kí tự trên bàn phím máy tính không xếp theo thứ tự ABC như trong bảng chữ cái?

Vì sao các kí tự trên bàn phím máy tính không xếp theo thứ tự ABC như trong bảng chữ cái?

Có bao giờ bạn tự hỏi vì sao bàn phím của máy tính, điện thoại hay các thiết bị công nghệ khác lại sử dụng kiểu bố cục QWERTY, thay vì sắp xếp theo thứ tự trong bảng chữ cái hay chưa?