Tại sao hoa hướng dương luôn hướng về phía Mặt trời?

Tại sao hoa hướng dương luôn hướng về phía Mặt trời?

Việc hướng về Mặt trời mang lại lợi ích gì cho loài hoa này hay không?

Tại sao để xi măng trên da quá lâu có thể gây bỏng?

Tại sao để xi măng trên da quá lâu có thể gây bỏng?

Trước đó, đã có không thiếu những trường hợp tai nạn thương tâm xảy ra do bỏng xi măng.