Vì sao bạn không thể ngửi được 'mùi' của chính nhà mình?

Vì sao bạn không thể ngửi được 'mùi' của chính nhà mình?

Bạn có nhận thấy là bản thân ngôi nhà của mỗi người đều có một cái "mùi" nào đó rất đặc trưng, không lẫn đi đâu được nhưng lúc nào cũng ở đó?

Vì sao chúng ta nên ngồi xổm nhiều hơn?

Vì sao chúng ta nên ngồi xổm nhiều hơn?

Động tác ngồi xổm thực sự có thể giúp cải thiện sức khỏe của nhiều nhóm cơ ít vận động, đồng thời tránh những nguy cơ sức khỏe khác do ngồi quá lâu ở một chỗ, nhất là với dân văn phòng.