Cô gái 'thà khóc trên BMW còn hơn cười trên xe đạp' ra sao?

09/12/2022 14:12:52

Hơn 10 năm trước, dân mạng xôn xao trước câu nói của một cô gái "tôi thà khóc trên xe BMW còn hơn ngồi cười trên một chiếc xe đạp".

Cô gái 'thà khóc trên BMW còn hơn cười trên xe đạp' ra sao?
Cô gái 'thà khóc trên BMW còn hơn cười trên xe đạp' ra sao? - 1
Cô gái 'thà khóc trên BMW còn hơn cười trên xe đạp' ra sao? - 2
Cô gái 'thà khóc trên BMW còn hơn cười trên xe đạp' ra sao? - 3
Cô gái 'thà khóc trên BMW còn hơn cười trên xe đạp' ra sao? - 4
Cô gái 'thà khóc trên BMW còn hơn cười trên xe đạp' ra sao? - 5
Cô gái 'thà khóc trên BMW còn hơn cười trên xe đạp' ra sao? - 6
Cô gái 'thà khóc trên BMW còn hơn cười trên xe đạp' ra sao? - 7
Cô gái 'thà khóc trên BMW còn hơn cười trên xe đạp' ra sao? - 8
Cô gái 'thà khóc trên BMW còn hơn cười trên xe đạp' ra sao? - 9
Cô gái 'thà khóc trên BMW còn hơn cười trên xe đạp' ra sao? - 10
Cô gái 'thà khóc trên BMW còn hơn cười trên xe đạp' ra sao? - 11

Theo Thiên Anh (Kienthuc.net.vn)

Nổi bật