Confessions gây bão mạng đến từ trường con nhà giàu RMIT: 'Rớt một môn là coi như đốt vàng mã chiếc SH'

Confessions gây bão mạng đến từ trường con nhà giàu RMIT: 'Rớt một môn là coi như đốt vàng mã chiếc SH'

Học phí có những môn lên đến 70 triệu một năm thế này thì bảo sao ai học RMIT cũng sợ rớt môn.

Xem thêm