'Oscar Hàn Quốc' bị hoãn vì virus Corona

04/02/2020 14:00:42

Trước diễn biến phức tạp của virus Corona, ban tổ chức thông báo giải 'Oscar Hàn Quốc' sẽ bị không tổ chức đúng dự kiến.

Ngày 04/02, truyền thông Hàn Quốc cho biết Giải thưởng điện ảnh Chuông vàng (Hay còn gọi là giải Daejong, tiếng Anh: Grand Bell Awards) lần thứ 56, dự kiến ​​diễn ra hôm 25 tháng này đã bị nhà tổ chức hoãn lại lo ngại sự bùng phát của virus Corona.

Quyết định này của ban tổ chức nhằm đảm bảo sức khỏe cho các nghệ sĩ, khán giả, đặc biệt là trong lúc cả cộng đồng đang chung tay phòng chống dịch Corona, hạn chế tụ tập đông người.

“Ký sinh trùng” là bộ phim nhận được nhiều đề cử nhất tại Giải thưởng điện ảnh Chuông vàng năm nay với tổng cộng 11 đề cử tại 18 hạng mục.
“Ký sinh trùng” là bộ phim nhận được nhiều đề cử nhất tại Giải thưởng điện ảnh Chuông vàng năm nay với tổng cộng 11 đề cử tại 18 hạng mục.

Giải thưởng điện ảnh Chuông vàng là lễ trao giải uy tín của điện ảnh Hàn Quốc, sự kiện được ví như giải Oscar của xứ kim chi. Đây cũng một trong ba giải thưởng điện ảnh uy tín và danh giá nhất của Hàn Quốc, bên cạnh Baeksang (được ví như Quả cầu vàng) và Rồng xanh (do nhật báo Sports Chosun tổ chức).

Giải thưởng điện ảnh Chuông vàng thường được tổ chức vào cuối năm, tuy nhiêm năm ngoái, ban tổ chức đã thông báo rằng giải thưởng sẽ được tổ chức vào tháng 2 hàng năm.

TH (SHTT)

Giải Oscar Hàn Quốc bị hoãn vì virus Corona ảnh 7Giải Oscar Hàn Quốc bị hoãn vì virus Corona ảnh 8

Giải Oscar Hàn Quốc bị hoãn vì virus Corona ảnh 9Giải Oscar Hàn Quốc bị hoãn vì virus Corona ảnh 10Giải Oscar Hàn Quốc bị hoãn vì virus Corona ảnh 11Giải Oscar Hàn Quốc bị hoãn vì virus Corona ảnh 12

Giải Oscar Hàn Quốc bị hoãn vì virus Corona ảnh 13Giải Oscar Hàn Quốc bị hoãn vì virus Corona ảnh 14Giải Oscar Hàn Quốc bị hoãn vì virus Corona ảnh 15

Giải Oscar Hàn Quốc bị hoãn vì virus Corona ảnh 16Giải Oscar Hàn Quốc bị hoãn vì virus Corona ảnh 17

Giải Oscar Hàn Quốc bị hoãn vì virus Corona ảnh 18Giải Oscar Hàn Quốc bị hoãn vì virus Corona ảnh 19

Giải Oscar Hàn Quốc bị hoãn vì virus Corona ảnh 20Giải Oscar Hàn Quốc bị hoãn vì virus Corona ảnh 21Giải Oscar Hàn Quốc bị hoãn vì virus Corona ảnh 22

Giải Oscar Hàn Quốc bị hoãn vì virus Corona ảnh 23

Giải Oscar Hàn Quốc bị hoãn vì virus Corona ảnh 24

Giải Oscar Hàn Quốc bị hoãn vì virus Corona ảnh 25Giải Oscar Hàn Quốc bị hoãn vì virus Corona ảnh 26Giải Oscar Hàn Quốc bị hoãn vì virus Corona ảnh 27Giải Oscar Hàn Quốc bị hoãn vì virus Corona ảnh 28Giải Oscar Hàn Quốc bị hoãn vì virus Corona ảnh 29Giải Oscar Hàn Quốc bị hoãn vì virus Corona ảnh 30Giải Oscar Hàn Quốc bị hoãn vì virus Corona ảnh 31Giải Oscar Hàn Quốc bị hoãn vì virus Corona ảnh 32Giải Oscar Hàn Quốc bị hoãn vì virus Corona ảnh 33Giải Oscar Hàn Quốc bị hoãn vì virus Corona ảnh 34Giải Oscar Hàn Quốc bị hoãn vì virus Corona ảnh 35Giải Oscar Hàn Quốc bị hoãn vì virus Corona ảnh 36Giải Oscar Hàn Quốc bị hoãn vì virus Corona ảnh 37Giải Oscar Hàn Quốc bị hoãn vì virus Corona ảnh 38Giải Oscar Hàn Quốc bị hoãn vì virus Corona ảnh 39Giải Oscar Hàn Quốc bị hoãn vì virus Corona ảnh 40Giải Oscar Hàn Quốc bị hoãn vì virus Corona ảnh 41Giải Oscar Hàn Quốc bị hoãn vì virus Corona ảnh 42Giải Oscar Hàn Quốc bị hoãn vì virus Corona ảnh 43Giải Oscar Hàn Quốc bị hoãn vì virus Corona ảnh 44Giải Oscar Hàn Quốc bị hoãn vì virus Corona ảnh 45Giải Oscar Hàn Quốc bị hoãn vì virus Corona ảnh 46Giải Oscar Hàn Quốc bị hoãn vì virus Corona ảnh 47Giải Oscar Hàn Quốc bị hoãn vì virus Corona ảnh 48Giải Oscar Hàn Quốc bị hoãn vì virus Corona ảnh 49Giải Oscar Hàn Quốc bị hoãn vì virus Corona ảnh 50Giải Oscar Hàn Quốc bị hoãn vì virus Corona ảnh 51Giải Oscar Hàn Quốc bị hoãn vì virus Corona ảnh 52Giải Oscar Hàn Quốc bị hoãn vì virus Corona ảnh 53Giải Oscar Hàn Quốc bị hoãn vì virus Corona ảnh 54

Giải Oscar Hàn Quốc bị hoãn vì virus Corona ảnh 55Giải Oscar Hàn Quốc bị hoãn vì virus Corona ảnh 56Giải Oscar Hàn Quốc bị hoãn vì virus Corona ảnh 57Giải Oscar Hàn Quốc bị hoãn vì virus Corona ảnh 58

Giải Oscar Hàn Quốc bị hoãn vì virus Corona ảnh 59Giải Oscar Hàn Quốc bị hoãn vì virus Corona ảnh 60Giải Oscar Hàn Quốc bị hoãn vì virus Corona ảnh 61Giải Oscar Hàn Quốc bị hoãn vì virus Corona ảnh 62Giải Oscar Hàn Quốc bị hoãn vì virus Corona ảnh 63Giải Oscar Hàn Quốc bị hoãn vì virus Corona ảnh 64Giải Oscar Hàn Quốc bị hoãn vì virus Corona ảnh 65Giải Oscar Hàn Quốc bị hoãn vì virus Corona ảnh 66Giải Oscar Hàn Quốc bị hoãn vì virus Corona ảnh 67Giải Oscar Hàn Quốc bị hoãn vì virus Corona ảnh 68Giải Oscar Hàn Quốc bị hoãn vì virus Corona ảnh 69Giải Oscar Hàn Quốc bị hoãn vì virus Corona ảnh 70Giải Oscar Hàn Quốc bị hoãn vì virus Corona ảnh 71Giải Oscar Hàn Quốc bị hoãn vì virus Corona ảnh 72Giải Oscar Hàn Quốc bị hoãn vì virus Corona ảnh 73Giải Oscar Hàn Quốc bị hoãn vì virus Corona ảnh 74Giải Oscar Hàn Quốc bị hoãn vì virus Corona ảnh 75Giải Oscar Hàn Quốc bị hoãn vì virus Corona ảnh 76Giải Oscar Hàn Quốc bị hoãn vì virus Corona ảnh 77Giải Oscar Hàn Quốc bị hoãn vì virus Corona ảnh 78Giải Oscar Hàn Quốc bị hoãn vì virus Corona ảnh 79Giải Oscar Hàn Quốc bị hoãn vì virus Corona ảnh 80Giải Oscar Hàn Quốc bị hoãn vì virus Corona ảnh 81Giải Oscar Hàn Quốc bị hoãn vì virus Corona ảnh 82Giải Oscar Hàn Quốc bị hoãn vì virus Corona ảnh 83Giải Oscar Hàn Quốc bị hoãn vì virus Corona ảnh 84Giải Oscar Hàn Quốc bị hoãn vì virus Corona ảnh 85Giải Oscar Hàn Quốc bị hoãn vì virus Corona ảnh 86Giải Oscar Hàn Quốc bị hoãn vì virus Corona ảnh 87Giải Oscar Hàn Quốc bị hoãn vì virus Corona ảnh 88Giải Oscar Hàn Quốc bị hoãn vì virus Corona ảnh 89Giải Oscar Hàn Quốc bị hoãn vì virus Corona ảnh 90Giải Oscar Hàn Quốc bị hoãn vì virus Corona ảnh 91Giải Oscar Hàn Quốc bị hoãn vì virus Corona ảnh 92Giải Oscar Hàn Quốc bị hoãn vì virus Corona ảnh 93Giải Oscar Hàn Quốc bị hoãn vì virus Corona ảnh 94Giải Oscar Hàn Quốc bị hoãn vì virus Corona ảnh 95Giải Oscar Hàn Quốc bị hoãn vì virus Corona ảnh 96Giải Oscar Hàn Quốc bị hoãn vì virus Corona ảnh 97Giải Oscar Hàn Quốc bị hoãn vì virus Corona ảnh 98Giải Oscar Hàn Quốc bị hoãn vì virus Corona ảnh 99Giải Oscar Hàn Quốc bị hoãn vì virus Corona ảnh 100Giải Oscar Hàn Quốc bị hoãn vì virus Corona ảnh 101Giải Oscar Hàn Quốc bị hoãn vì virus Corona ảnh 102Giải Oscar Hàn Quốc bị hoãn vì virus Corona ảnh 103Giải Oscar Hàn Quốc bị hoãn vì virus Corona ảnh 104Giải Oscar Hàn Quốc bị hoãn vì virus Corona ảnh 105Giải Oscar Hàn Quốc bị hoãn vì virus Corona ảnh 106Giải Oscar Hàn Quốc bị hoãn vì virus Corona ảnh 107Giải Oscar Hàn Quốc bị hoãn vì virus Corona ảnh 108Giải Oscar Hàn Quốc bị hoãn vì virus Corona ảnh 109Giải Oscar Hàn Quốc bị hoãn vì virus Corona ảnh 110Giải Oscar Hàn Quốc bị hoãn vì virus Corona ảnh 111Giải Oscar Hàn Quốc bị hoãn vì virus Corona ảnh 112Giải Oscar Hàn Quốc bị hoãn vì virus Corona ảnh 113Giải Oscar Hàn Quốc bị hoãn vì virus Corona ảnh 114Giải Oscar Hàn Quốc bị hoãn vì virus Corona ảnh 115Giải Oscar Hàn Quốc bị hoãn vì virus Corona ảnh 116Giải Oscar Hàn Quốc bị hoãn vì virus Corona ảnh 117Giải Oscar Hàn Quốc bị hoãn vì virus Corona ảnh 118Giải Oscar Hàn Quốc bị hoãn vì virus Corona ảnh 119Giải Oscar Hàn Quốc bị hoãn vì virus Corona ảnh 120Giải Oscar Hàn Quốc bị hoãn vì virus Corona ảnh 121Giải Oscar Hàn Quốc bị hoãn vì virus Corona ảnh 122Giải Oscar Hàn Quốc bị hoãn vì virus Corona ảnh 123Giải Oscar Hàn Quốc bị hoãn vì virus Corona ảnh 124Giải Oscar Hàn Quốc bị hoãn vì virus Corona ảnh 125Giải Oscar Hàn Quốc bị hoãn vì virus Corona ảnh 126Giải Oscar Hàn Quốc bị hoãn vì virus Corona ảnh 127Giải Oscar Hàn Quốc bị hoãn vì virus Corona ảnh 128Giải Oscar Hàn Quốc bị hoãn vì virus Corona ảnh 129Giải Oscar Hàn Quốc bị hoãn vì virus Corona ảnh 130Giải Oscar Hàn Quốc bị hoãn vì virus Corona ảnh 131Giải Oscar Hàn Quốc bị hoãn vì virus Corona ảnh 132Giải Oscar Hàn Quốc bị hoãn vì virus Corona ảnh 133Giải Oscar Hàn Quốc bị hoãn vì virus Corona ảnh 134Giải Oscar Hàn Quốc bị hoãn vì virus Corona ảnh 135Giải Oscar Hàn Quốc bị hoãn vì virus Corona ảnh 136Giải Oscar Hàn Quốc bị hoãn vì virus Corona ảnh 137Giải Oscar Hàn Quốc bị hoãn vì virus Corona ảnh 138Giải Oscar Hàn Quốc bị hoãn vì virus Corona ảnh 139Giải Oscar Hàn Quốc bị hoãn vì virus Corona ảnh 140Giải Oscar Hàn Quốc bị hoãn vì virus Corona ảnh 141Giải Oscar Hàn Quốc bị hoãn vì virus Corona ảnh 142