Hãy để táo vào thực đơn hàng ngày bởi những lợi ích bất ngờ này

13/09/2018 10:50:18

Từ xa xưa đã lưu truyền câu ngạn ngữ: “Một ngày một quả táo, thầy thuốc không đến nhà”, ăn táo được coi là một cách để giữ gìn sức khỏe và nâng cao tuổi thọ.

Hãy để táo vào thực đơn hàng ngày bởi những lợi ích bất ngờ này

Hãy để táo vào thực đơn hàng ngày bởi những lợi ích bất ngờ này - 1

Hãy để táo vào thực đơn hàng ngày bởi những lợi ích bất ngờ này - 2

Hãy để táo vào thực đơn hàng ngày bởi những lợi ích bất ngờ này - 3

Hãy để táo vào thực đơn hàng ngày bởi những lợi ích bất ngờ này - 4

Hãy để táo vào thực đơn hàng ngày bởi những lợi ích bất ngờ này - 5

Hãy để táo vào thực đơn hàng ngày bởi những lợi ích bất ngờ này - 6

Theo Hoàng Anh (Trí Thức Trẻ)