Hình ảnh tấm biến treo trước cửa nhà bên đường và cụ già cấm túi đựng mì tôm gây xúc động

Hình ảnh tấm biến treo trước cửa nhà bên đường và cụ già cấm túi đựng mì tôm gây xúc động

Ai đi ngang qua nhìn thấy tấm biển treo trước cửa nhà này cũng bất giác thấy rưng rưng cảm động.

Dân tình rần rần vỗ tay cho ngôi làng toàn dân đồng lòng chống dịch Covid-19

Dân tình rần rần vỗ tay cho ngôi làng toàn dân đồng lòng chống dịch Covid-19

Những việc làm để nâng cao tinh thần cũng như trách nhiệm trong thời điểm này thật đáng biểu dương.

Xem thêm