Khi vợ bị dính lời đồn yêu người đàn ông khác, ông Dũng lò vôi đã nói ra những lời 'tưởng nhẹ nhưng lại nặng hơn cân' đạp hết mọi tiếng xấu chỉ để bảo vệ bà Phương Hằng

03/04/2021 14:05:41

Trước những lời đồn đoán không đúng của dư luận về vợ mình - bà Nguyễn Phương Hằng và Võ Hoàng Yên, Dũng "lò vôi" đã ra sức bảo vệ vợ. Ông khẳng định quan điểm và cho biết mình tin tưởng vợ, sẵn sàng chờ đón những thông tin xấu nhất ở một tâm thế "an lành".

Trên sóng livestream trưa ngày 2/4, ông Huỳnh Uy Dũng - Chủ khu du lịch Lạc cảnh Văn hiến Đại Nam rộng hơn 700ha đã có những câu nói khiến người khác phải "tâm phục khẩu phục". Trước những lời đồn đoán không đúng của dư luận về vợ mình - bà Nguyễn Phương Hằng và ông Võ Hoàng Yên, Dũng "lò vôi" đã ra sức bảo vệ vợ. Ông khẳng định quan điểm và cho biết mình tin tưởng vợ, sẵn sàng chờ đón những thông tin xấu nhất ở một tâm thế "an lành". 

Khi vợ bị dính lời đồn yêu người đàn ông khác, ông Dũng lò vôi đã nói ra những lời 'tưởng nhẹ nhưng lại nặng hơn cân' đạp hết mọi tiếng xấu chỉ để bảo vệ bà Phương Hằng

Khi vợ bị dính lời đồn yêu người đàn ông khác, ông Dũng lò vôi đã nói ra những lời 'tưởng nhẹ nhưng lại nặng hơn cân' đạp hết mọi tiếng xấu chỉ để bảo vệ bà Phương Hằng - 1

Khi vợ bị dính lời đồn yêu người đàn ông khác, ông Dũng lò vôi đã nói ra những lời 'tưởng nhẹ nhưng lại nặng hơn cân' đạp hết mọi tiếng xấu chỉ để bảo vệ bà Phương Hằng - 2

Khi vợ bị dính lời đồn yêu người đàn ông khác, ông Dũng lò vôi đã nói ra những lời 'tưởng nhẹ nhưng lại nặng hơn cân' đạp hết mọi tiếng xấu chỉ để bảo vệ bà Phương Hằng - 3

Khi vợ bị dính lời đồn yêu người đàn ông khác, ông Dũng lò vôi đã nói ra những lời 'tưởng nhẹ nhưng lại nặng hơn cân' đạp hết mọi tiếng xấu chỉ để bảo vệ bà Phương Hằng - 4

Khi vợ bị dính lời đồn yêu người đàn ông khác, ông Dũng lò vôi đã nói ra những lời 'tưởng nhẹ nhưng lại nặng hơn cân' đạp hết mọi tiếng xấu chỉ để bảo vệ bà Phương Hằng - 5

Khi vợ bị dính lời đồn yêu người đàn ông khác, ông Dũng lò vôi đã nói ra những lời 'tưởng nhẹ nhưng lại nặng hơn cân' đạp hết mọi tiếng xấu chỉ để bảo vệ bà Phương Hằng - 6

Khi vợ bị dính lời đồn yêu người đàn ông khác, ông Dũng lò vôi đã nói ra những lời 'tưởng nhẹ nhưng lại nặng hơn cân' đạp hết mọi tiếng xấu chỉ để bảo vệ bà Phương Hằng - 7

 

Khi vợ bị dính lời đồn yêu người đàn ông khác, ông Dũng lò vôi đã nói ra những lời 'tưởng nhẹ nhưng lại nặng hơn cân' đạp hết mọi tiếng xấu chỉ để bảo vệ bà Phương Hằng - 8

Khi vợ bị dính lời đồn yêu người đàn ông khác, ông Dũng lò vôi đã nói ra những lời 'tưởng nhẹ nhưng lại nặng hơn cân' đạp hết mọi tiếng xấu chỉ để bảo vệ bà Phương Hằng - 9

Khi vợ bị dính lời đồn yêu người đàn ông khác, ông Dũng lò vôi đã nói ra những lời 'tưởng nhẹ nhưng lại nặng hơn cân' đạp hết mọi tiếng xấu chỉ để bảo vệ bà Phương Hằng - 10

Khi vợ bị dính lời đồn yêu người đàn ông khác, ông Dũng lò vôi đã nói ra những lời 'tưởng nhẹ nhưng lại nặng hơn cân' đạp hết mọi tiếng xấu chỉ để bảo vệ bà Phương Hằng - 11

 Theo Bảo Trân - Design: Triệu Thủy Tiên (Trí Thức Trẻ)