Cảnh báo trang web giả mạo cổng thông tin điện tử của Bộ Y tế

29/07/2021 21:16:05

Ngày 29/7, Bộ Y tế cảnh báo đã phát hiện một trang web giả mạo cổng thông tin điện tử của Bộ Y tế.

Bộ Y tế vừa phát hiện trang thông tin https:// www.miniboon.vn mạo danh Cổng thông tin điện tử của Bộ Y tế https://www.moh.gov.vn.

Bộ Y tế xin thông báo: Cổng thông tin điện tử của Bộ Y tế chỉ tồn tại duy nhất tại địa chỉ: https://www.moh.gov.vn.

Cảnh báo trang web giả mạo cổng thông tin điện tử của Bộ Y tế

Theo Ngọc Minh (Doanh Nghiệp & Tiếp Thị)