Cách tạo ảnh cá nhân 3D trong iMessage để làm ảnh đại diện

11/11/2019 12:30:00

Với iOS 13, người dùng có thể tự mình thiết lập hồ sơ cho riêng mình với tên và ảnh đại diện để trò chuyện với bạn bè và người thân bằng iMessage, và sau đây là các bước để làm điều này.

Cách tạo ảnh cá nhân 3D trong iMessage để làm ảnh đại diện
Đầu tiên là mở ứng dụng Tin nhắn và nhấp vào biểu tượng "ba chấm"
Cách tạo ảnh cá nhân 3D trong iMessage để làm ảnh đại diện - 1
Vào phần "Edit Name and Photo" (Sửa tên và ảnh)

 

Cách tạo ảnh cá nhân 3D trong iMessage để làm ảnh đại diện - 2
Sau đó nhấp vào dòng "Choose name and Photo" (Chọn tên và ảnh)
Cách tạo ảnh cá nhân 3D trong iMessage để làm ảnh đại diện - 3
Đây là trong trường hợp bạn muốn sử dụng ảnh Animoji làm ảnh đại diện
Cách tạo ảnh cá nhân 3D trong iMessage để làm ảnh đại diện - 4
Hoặc có thể sử dụng ảnh của mình và chỉnh sửa màu yêu thích
Cách tạo ảnh cá nhân 3D trong iMessage để làm ảnh đại diện - 5
Nhấp vào biểu tượng "3 chấm" để có nhiều sự lựa chọn hơn
Cách tạo ảnh cá nhân 3D trong iMessage để làm ảnh đại diện - 6
Bạn có thể chọn ảnh trong kho ảnh của mình, hoặc tự thiết kế ảnh đại diện Animoji 
Cách tạo ảnh cá nhân 3D trong iMessage để làm ảnh đại diện - 7
Khi mọi thứ đã xong, bạn hãy nhấn "Use" (Sử dụng) ở thông báo hiện ra.
Cách tạo ảnh cá nhân 3D trong iMessage để làm ảnh đại diện - 8

Cuối cùng là phần lựa chọn chia sẻ ảnh đại diện của bạn với tất cả mọi người dùng iMessage trong danh bạ (Contacts Only)

Cách tạo ảnh cá nhân 3D trong iMessage để làm ảnh đại diện - 9
Nếu bạn không muốn sử dụng hình ảnh đại diện này nữa, hãy làm lại bước 1 và 2
Cách tạo ảnh cá nhân 3D trong iMessage để làm ảnh đại diện - 10
Rồi tắt phần "Name and Photo sharing" (Chia sẻ tên và anh)

 

VTD (SHTT)